Etikai Bizottság

A Magyar Orvosi Kamara egyik fontos küldetése, hogy felügyelje tagjainak szakmai, erkölcsiés etikai tevékenységét. A kamara megalapozott gyanú esetén vizsgálatot folytat, valamintfelelősségre vonja vétséget elkövető tagjait. Ezeket a feladatokat minden területi szervezetnélaz etikai bizottság látja el. A bizottságok működését alapvetően a 2006. évi XCVII. törvényhatározza meg, döntéseiket az Orvosetikai Kódex figyelembevételével hozzák. Első fokon annak a területi szervezetnek az etikai bizottsága jár el az ügyekben, amelynél az etikai eljárásmegindulásakor az eljárás alá vont tag

szakmai kamarai tagsági jogviszonya fennáll. Amennyiben etikai vétség gyanúja merül fel, hivatalból kell megindítani az etika eljárást. Az eljárás megindításával egy időben értesíti a bizottság mind a panaszost, mind a panaszlottat. Az első fokú etikai eljárásban a bizonyítási eljárás során tárgyalás tartása kötelező, az ügyintézési határidő 45 nap. Nem indítható meg az etikai eljárás, ha a cselekmény a területi szervezet etikai bizottságának tett bejelentése óta több, mint 6 hónap, vagy a cselekmény elkövetése óta 3 évnél hosszabb idő telt el. Az elsőfokú etikai határozattal szemben a fellebbezést a szakmai kamara országos etikai bizottságához kell benyújtani. A fellebbezés alapján az országos etikai bizottság folytatja le a másodfokú etikai eljárást. Ha az etikai eljárás során bizonyítást nyer, hogy a panaszos az eljárással összefüggésben rosszhiszemű volt, az eljáró etikai szerv kötelezheti őt az indokolatlanul felmerült eljárási költségek viselésére. Az etikai bizottságok, valamint azok tagjai egyedi ügyekben lefolytatott etikai eljárásaik során nem utasíthatóak sem irányítási, felügyeleti jogkörben, sem az adott szervbe tisztségviselő-választási jogkörrel rendelkező szerv által.

A kiszabható etikai büntetések: figyelmeztetés, megrovás, pénzbírság, a tagsági viszony 1–6 hónapig terjedő felfüggesztése, valamint a kizárás.

A MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet etikai bizottságának tagjai:

Elnök: Dr. Nánási Anna

Tagok: Dr. Gulyás Ádám Kristóf, Dr. Jeges Balázs, Dr. Juhász Judit, Dr. Kretzer András, Dr. Piller Róza, Dr. Varga Gábor

A bizottság munkáját segíti Dr. Barzó Tímea ügyvéd és Vajday Tiborné adminisztrátor.