A Területi Szervezet Felépítése

A Területi Szervezet elnöksége

Elnök

Dr. Huszanyik Gergely

Dr Huszanyik Gergely vagyok, 1983-ban születtem Miskolcon, itt nőttem fel, és általános, valamint középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Debrecenben, az Orvosi Egyetemen 2010-ben általános orvosi diplomát szereztem, majd munkám és családom miatt végül itt is telepedtünk le, így immár 18 éve debreceni lakos vagyok. Nagyon szeretem ezt a várost, egyetemi barátságok, sok szép emlék köt ide. 

2010-től a debreceni Kenézy Gyula Kórház Traumatológia osztályán dolgozom. 2017 tavaszán szereztem meg Ortopéd-Traumatológus szakvizsgámat.

Már az egyetemi évek alatt is aktívan tevékenykedtem az egyetemi közéletben.

A Magyar Orvostanhallgatók Egyesületében először helyi-, majd Országos Prevenciós Koordinátor voltam, ahol a reproduktív egészségügyi témák oktatásának koordinálását végeztem először csak a debreceni egyesületben, majd országos szinten a négy egyetem egyesületeit összehangolva, kiváló szakemberekkel és szervezetekkel együttműködésben segítettük a magyar lakosság szexuális és reproduktív egészségének fejlesztését. 

Később az országos szervezet elnökeként két éven keresztül koordináltam a 4 egyetem egyesületének tevékenységét, illetve aktív tagja voltam az IFMSA nemzetközi szervezetének, az IPPF – International Planned Parentalhood Federation – nak, és a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaságnak.

Személyes célom, a mindennapi gyógyító tevékenység mellett, egy közvetlenebb, átláthatóbb egészségügyi rendszer kialakulásának segítése, illetve az orvosok megbecsülésének visszaállítása, támogatása.

Alelnökök

Dr. Hamar Attila

2015-ben végeztem a Debreceni Egyetemen általános orvosként, majd nappali tagozatos PhD
programban vettem részt. Jelenleg a Debreceni Egyetem Reumatológiai Tanszékén dolgozom,
kutatási területem a gyulladásos immunológiai megbetegedések, elsősorban a rheumatoid arthritis
kórképe. Hallgatói éveim alatt egyetemi diákszervezetekben tevékenykedtem, később pedig a
Magyar Rezidens Szövetség munkáját segítettem országos alelnökként. Célom, hogy egy cselekvő,
valódi érdekképviseletet folytató kamarát hozzunk létre, mely aktívan védi és segíti tagjait.

Dr. Illésy Lóránt

Debrecenben végeztem orvosi tanulmányaim. Jelenleg sebész szakorvosjelöltként dolgozom a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinikáján. Egygyermekes családapa vagyok, szabadidőmben imádok futni, leginkább hosszútávot. Barátaimmal teljesítettem az UltraBalatont, a maratoni távot többször lefutottam. A MOK HBM TeSz alelnökeként a kommunikációra fogok nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez a kommunikáció pedig két fő témáról fog szólni egy céllal: az orvosok és a társadalom összehangolása. Úgy gondolom, részt kell vennünk a betegedukációban és különböző figyelemfelkeltő, szemléltető eszközökkel, plakátokkal, rendezvényekkel tájékoztatnunk kell a társadalmat a betegutakról. 

A letisztult információ hatékony átadásával sokat segíthetünk az első orvos-beteg találkozások minőségén, akár mennyiségén is. A másik komoly célom, amit már most kommunikálunk az a prevenció jelentősége. És mivel is lehet jobban kommunikálni ennek jelentőségét, ha nem a példamutatással? Így tehát tervezzük sportközösségek létrehozását a régiónkban, melyet már el is kezdtünk a futással. Szeretnénk létrehozni egy orvosi futóközösséget tagjaink számára és, mintegy példát mutatva az orvos kollégákkal a társadalom minden tagja számára, hangsúlyozni szeretnénk a mozgás jelentőségét. Hiszen a futás bizonyítottan hatással van a betegségek megelőzésére, sőt a testi, szellemi és szociális jóléthez is nagyban hozzájárul. A jelenlegi vezetőség nyitott a tagok véleményére és szívesen veszünk minden ötletet, véleményt, segítséget. A Kamara az orvosokért van, az orvosok a társadalomért. 

Titkárok

Dr. Matolay Orsolya

Szeretek csapatban dolgozni és tenni a közösségért. Már az egyetemi éveim alatt aktív tagja voltam számos hallgatói szervezetnek (Sántha Kálmán Szakkollégium, Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete), amikkel a  végzésem óta is szoros kapcsolatot ápolok. Továbbá volt szerencsém tehetséggondozó programokban is részt venni. A HBM-i MOK titkáraként céljaim közé tartozik az, hogy lehetőséget nyújtsak az egyetemi hallgatóknak arra, hogy megismerjék a MOK-ot, hogy egy aktív kapcsolatot biztosítsak a kollégák között, így közelebb hozva az egészségügyben dolgozó „generációkat” egy hatékonyan működő szervezet létrejöttének érdekében.

Dr. Virga József

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkologiai Klinikán dolgozom klinikai onkológus szakorvosjelöltként. Általános orvosi diplomát 2014-ben szereztem, majd nappali tagozatos doktoranduszként szereztem tudományos fokozatot (PhD) 2018-ban, kutatási területem középpontjában a központi idegrendszeri daganatok állnak. A kutatás és a klinikum során szerzett tapasztalatok révén sajátítottam el a szemléletet, mely révén a problémák analitikus szemléletű elemzése után gyakorlatias megoldások keresésére törekszem.

A Területi Szervezet Felügyelő Bizottsága

A területi szervezet felügyelőbizottsága:

a) az elnökkel együtt, a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú, de legalább három tagból áll;

b) ellenőrzi a területi szervezet törvényes működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését, melynek érdekében betekinthet a TESZ iratanyagaiba, tájékoztatást kérhet a TESZ tisztségviselőktől, képviseltetheti magát a TESZ valamennyi testületének ülésén;

c) a vizsgálatába bevont szerv tagjai, tisztségviselői és tagjai kötelesek az ellenőrzés során a bizottsággal együttműködni;

d) amennyiben vizsgálatai során jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a MOK más, belső szabályzatába ütköző működést észlel, felszólítja a szabályellenesen eljáró szervet vagy személyt a szabályellenes működés haladéktalan beszüntetésére, egyben a szabályellenesen eljáró felettesét (a vizsgálati jegyzőkönyv csatolásával) értesíti a történtekről és kéri intézkedését, indokolt esetben írásban értesíti az OFB-t és/vagy az Országos Elnökséget.

e) saját ügyrendje alapján dolgozik, szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik, tevékenységéről beszámol a területi szervezet küldöttgyűlésén, egyben megküldi a beszámolót az Országos Felügyelőbizottságnak is.

A Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Lőrincz Gergely

Orvosi diplomámat 2016-ban szereztem a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Azóta a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Sürgősségi Osztályán dolgozok, immáron szakorvosjelöltként. Az érdekképviselet és a csapatmunka már tanulmányaim alatt se állt tőlem távol, így kerültem közel a hallgatói szervezetekhez, majd később a Magyar Rezidensek Szövetségéhez. Fontosnak tartom, hogy olyan kamarát hozzunk létre, mely helyi és országos szinten is érvényesíteni tudja a kollégák érdekeit, megfelelő kapcsolatot teremt a társadalommal és szakmai alapok, szabályok szerint működik. Úgy gondolom, hogy az újonnan megválasztott helyi csapat képes lesz mindezt megvalósítani és az erre irányuló munkában szeretnék segédkezni a jövőben.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Bajdik Beáta, Dr. Fürjes Gergely, Dr. Szilágyi Szabolcs, Dr. Pap Zoltán Domokos

A Területi Szervezet Etikai Bizottsága

Tisztelt Érdeklődő!
Tájékoztatjuk, hogy a 2023. évi I. trövény – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról – alapján, 2023. március hó 2. napjától orvosetikai panaszok kivizsgállása tárgyában a Magyar Orvosi Kamara és annak területi szervezetei nem rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.
A jogszabály szerint kijelölt Hatósághoz, az alábbi elérhetőségre kell megküldenie.
Belügyminisztérium – Egészségügyi Tudományos Tanács
„Orvos Etikai Panasz”
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

A Területi Szervezet küldöttgyűlése

A MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet Területi küldöttek listája

Dr. Ádám Borbála

Dr. Altorjay István Tibor

Dr. Arday Anna

Dr. Bajdik Beáta

Dr. Balajthy András

Dr. Balogh Norbert

Dr. Bán Melinda

Dr. Bardi Judit

Dr. Berczi Csaba

Dr. Décsy Judit

Dr. Erdei Irén

Dr. Farkas Gyula

Dr. Gulyás Ádám Kristóf

Dr. Hendrik Zoltán

Dr. Hornyák László

Dr. Huszanyik Gergely István

Dr. Illésy Lóránt

Dr. Janka Tamás

Dr. Jeges Balázs

Dr. Juhász Judit

Dr. Kettesy Andrea

Dr. Király Csaba

Dr. Komoróczy Zsuzsanna

Dr. Kóti Csaba

Dr. Kretzer András

Dr. Lánczy Levente István

Dr. Lipták Viktória

Dr. Lőrincz Gergely

Dr. Matolay Orsolya

Dr. Módy Tóbiás

Dr. Németh Attila

Dr. Oláh Márton

Dr. Pap Zoltán Domokos

Dr. Papp Bence Gábor

Dr. Pelyvás Bence

Dr. Piller Róza

Dr. Pohl Tamás

Dr. Posta Edit

Dr. Sári István

Dr. Sayed-Ahmad Mustafa

Dr. Sotkovszki Tamás

Dr. Szabó Judit Éva

Dr. Szalontai Sándor

Dr. Szász Gyöngyi

Dr. Szénási György

Dr. Szilágyi István Gergő

Dr. Szilágyi Szabolcs

Dr. Szivos László

Dr. Torday Judit

Dr. Törő Imre

Dr. Torzsa Krisztián

Dr. van der Wijk Ibolya Anna

Dr. Varga Gábor

Dr. Vén Péter

Dr. Virga József

Országos küldöttek

MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete Országos küldöttek listája

Debreceni Választókerület

Dr. Altorjay István Tibor

Dr. Arday Anna

Dr. Balogh Norbert

Dr. Bán Melinda

Dr. Gulyás Ádám Kristóf

Dr. Hendrik Zoltán

Dr. Illésy Lóránt

Dr. Janka Tamás

Dr. Jeges Balázs

Dr. Juhász Judit

Dr. Kretzer András

Dr. Lánczi Levente István

Dr. Lipták Viktória

Dr. Lőrincz Gergely

Dr. Matolay Orsolya

Dr. Módy Tóbiás

Dr. Oláh Márton

Dr. Papp Bence Gábor

Dr. Pelyvás Bence

Dr. Perecz György

Dr. Piller Róza

Dr. Posta Edit

Dr. Szilágyi István Gergő

Dr. Szilágyi Szabolcs

Dr. Szivos László

Dr. Törő Imre

Dr. Vén Péter

Dr. Virga József

 

Berettyóújfalui Választókerület:

Dr. Perecz György

A Területi Szervezet ügyviteli szervezete

Ügyviteli vezető: Dr. Ungvári Gábor
Elérhetősége: drungvari@hotmail.com

Titkárság, gazdasági ügyintézés: Tarcsai Judit
Elérhetőség: iroda@mokhbm.hu, +36305546710

Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos ügyintézés: Körtvélyesi Dóra
Elérhetőség: tagnyilvantartas@mohbm.hu, +36-52-451698, +36305546710

Etikai ügyintézés: Dr. Vajday Tiborné
Elérhetőség: etika@mokhbm.hu