E-Ügyintézés

A kamarai ügyek elektronikus úton történő intézése a MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete és a MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottságának Hivatali kapujára megküldött beadvánnyal tehető meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeink:

Tagsági jogviszonnyal kapcsolatban:

Magyar Orvosi Kamra Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete

 • Rövid név: MOKHB
 • KRID szám: 448100173

 

Etikai ügyekkel kapcsolatban:

Tisztelt Érdeklődő!
Tájékoztatjuk, hogy a 2023. évi I. trövény – az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról – alapján, 2023. március hó 2. napjától orvosetikai panaszok kivizsgállása tárgyában a Magyar Orvosi Kamara és annak területi szervezetei nem rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.
A jogszabály szerint kijelölt Hatósághoz, az alábbi elérhetőségre kell megküldenie.
Belügyminisztérium – Egészségügyi Tudományos Tanács
„Orvos Etikai Panasz”
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok

Tagfelvételi eljárás

 • Ügytípus leírása: Tagsági jogviszony létesítése hatósági eljárás keretében, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából. 2021. január 1-től az I. fokú hatósági ügyek illetékmentesek.
 • Letöltés (pdf): tagfelvételi kérelem

Adatváltozás bejelentése

Tagsági igazolvány pótlása

Tagdíjkedvezmény igénylése

 • Ügytípus leírása: Kamarai tag tagdíjkedvezmény igénylése, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatok megküldésével​
 • Letöltés (pdf): nyilatkozat tagdíjkedvezmény igénybevételéhez

Tagsági jogviszony szüneteltetése

 • Ügytípus leírása: Tagsági jogviszony szüneteltetése a kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet bizonyos ideig nem kíván végezni. 2021. január 1-től illetékmentes
 • Letöltés (pdf): tagsági jogviszony szüneteltetési kérelem

Tagsági jogviszony helyreállítása

 • Ügytípus leírása: Tagsági jogviszony helyreállítása hatósági eljárás keretében, kamarai tagságát szüneteltető részére, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából. 2021. január 1-től illetékmentes
 • Letöltés (pdf): tagsági jogviszony helyreállítási kérelem

Tagsági jogviszony megszüntetése

 • Ügytípus leírása: Tagsági jogviszony megszüntetése a kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamrai tag Magyarországon egészségügyi tevékenységet nem kíván folytatni. 2021. január 1-től illetékmentes
 • Letöltés (pdf): tagsági jogviszony megszüntetési kérelem
Az elektronikus kérelmek benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges. Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció részletes leírása a Kormányzati Portál internetes oldalán található: https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapu_regisztracio.html

Elektronikus ügyeit Területi Szervezetünknél és Etikai Bizottságunknál e-papír ( https://epapir.gov.hu/  szolgáltatás útján is intézheti.

Vonatkozó rendelkezéseit az alábbi felületen adhatja meg: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

Jogszabályi háttér

2017.  január 1-jén hatályba lépett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény(a továbbiakban: Eüsztv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

A fenti jogszabályok alapján az e-ügyintézésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések: 
a) Gazdálkodó szervezetekre és jogi képviselővel eljáró ügyfelekre vonatkozó rendelkezések
Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete (TESZ), mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben köteles biztosítani az ügyek elektronikus úton történő intézését, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve a jogi képviselővel eljáró ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

b) Természetes személy ügyfelekre vonatkozó rendelkezések
Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A vonatkozó szabályozás értelmében a TESZ természetes személyek számára opcionális jelleggel biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Természetes személyek a mokborsod.hu portál E-ügyintézés menüpontjából elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ANYK) keretrendszerben publikált űrlapokat vehetik igénybe, illetve azon ügytípusok esetén melyekhez nem áll rendelkezésre ANYK keretrendszerben alkalmazható nyomtatvány kérelmeik benyújtásához, igénybe vehetik az Általános célú elektronikus kérelem nyomtatványt – E-papírt.