Ajánlás háziorvosok illetve házi gyermekorvosok számára.

Az EMMI szakmai ajánlást adott ki az alapellátásban dolgozók számára.

A dokumentumot készítette: a Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága

TARTALOM

 • Elkülönítés, járványügyi megfigyelés és önmegfigyelés jellemzői
 • Elkülönítés
 • Járványügyi megfigyelés
 • Egyéni óvatosság
 • Gyakran ismételt kérdések

Az elkülönítés és járványügyi megfigyelés védi az egészségeseket attól, hogy fertőző betegségben szenvedő vagy potenciálisan szenvedő személyektől a fertőző betegséget elkapják.

Elkülönítés, járványügyi megfigyelés és önmegfigyelés jellemzői

Elkülönítés: a fertőző betegségben szenvedő betegeket különíti el az egészséges emberektől

Járványügyi megfigyelés:

 • azon tünetmentes személyeket szeparálja és korlátozza mozgásukat, akiknél felmerül a fertőzés lehetősége
 • a megfigyelés célja a fenti fertőzés továbbadásának megelőzése mellett, hogy kiderüljön, történt-e valós fertőződés, a megfigyelt beteggé válik-e

Önmegfigyelés:

 • azon tünetmentes személyeknél, akik COVID-19 fertőzött beteggel alkalomszerű kapcsolatba kerültek
 • beleértve az új koronavírus közösségi terjedésével érintett területekről visszaérkezőket
 • a COVID-19 fertőzésre jellemző tünetek (ideértve a bármilyen mértékű lázat, köhögést és légszomjat) kialakulásának önmaguk való ellenőrzése az utolsó kapcsolatot követő 14 napig

MIK A FŐBB JELLEMZŐK?

Elkülönítés jellemzői

 • Fekvőbeteg-gyógyintézeti elkülönítés esetén a fertőző beteg intézeten belüli szabad mozgása, valamint kapcsolattartási joga korlátozható.
 • Ha a fertőző beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elkülönítésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv (területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya) kötelezi erre.

Járványügyi megfigyelés jellemzői

 • A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés ideje alatt foglalkozása gyakorlásában, kapcsolattartási jogában és mozgási szabadságában korlátozható.
 • A területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya határozatban dönt a járványügyi megfigyelés vagy járványügyi zárlat alá helyezésről

A járványügyi megfigyelés vagy járványügyi karantén alá vont személy köteles:

 • az előírt orvosi vizsgálaton megjelenni, amennyiben a betegsége miatt a vizsgálaton nem tud megjelenni, a tartózkodási helyén a vizsgálatnak alávetni magát,
 • a szükséges laboratóriumi vizsgálatokhoz vizsgálati anyagot szolgáltatni, illetve azok vételét lehetővé tenni,
 • az orvosi utasításokat megtartani.

Járványügyi zárlat jellemzői

 • A járványügyi zárlat szigorított, speciális követelményeken alapuló megfigyelés, illetve elkülönítés, amelyet e célra kijelölt helyen kell foganatosítani.
 • A zárlat alá helyezett személy a zárlat foganatosítási helyét nem hagyhatja el.

 

ELKÜLÖNÍTÉS COVID-19 VÍRUS MIATT

Ki kerül elkülönítésre?

1. fertőzésre gyanús eset: Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj; hirtelen megbetegedési kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától
ÉS
aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött személlyel VAGY olyan, az új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt, ahol közösségi terjedés feltételezhető

2. megerősített eset: Minden olyan személy, akinél laboratóriumi módszerrel igazolták az új koronavírus által okozott fertőzést (klinikai tünetekkel vagy klinikai tünetek nélkül)

Ki rendeli el az elkülönítést?

Az elkülönítést a területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya rendeli el.

Köteles a beteg magát alávetnie az elkülönítésnek?

Igen, akinél az elkülönítést a területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya elrendelte, az elkülönítésnek magát alávetni köteles.

Hol történik az elkülönítés?

COVID-19 vírus fertőzés esetében az elkülönítés a területileg illetékes, ezen célra kijelölt infektológiai osztályon történik a laboratóriumi COVID-19 vizsgálat elvégzéséig, amennyiben a laboratóriumi COVID-19 vizsgálat pozitív eredményt ad, az elkülönítés a Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben történik.

Fogadhat-e látogatót az elkülönített beteg?

Nem.

Elhagyhatja-e a számára kijelölt helyet az elkülönített beteg?

Nem.

Mennyi ideig tart az elkülönítés?

Az elkülönítésből a beteg a tünetek megszűnésést követő több egymást követő napon vett mintából végzett laboratóriumi módszerrel végzett COVID-19 vírus vizsgálat negatív eredménye után szabadítható fel.

 

JÁRVÁNYÜGYI MEGFIGYELÉS COVID-19 VÍRUS MIATT

Ki kerül járványügyi megfigyelésre?
1. Azon egészségügyi dolgozó, aki COVID-19 beteg ápolása, ellátása során a beteggel egyéni védőeszköz nélküli került érintkezésbe
2. Bármely tünetmentes személy, aki az új koronavírust tekintve valószínűsített vagy megerősített beteggel a tünetek fennállása idején, valamint a tünetek kialakulását megelőző két napban szoros kapcsolatba került.
3. Azon tünetmentes személyek, akik COVID-19 fertőzött beteggel alkalomszerű kapcsolatba kerültek – beleértve az új koronavírus közösségi terjedésével érintett területekről visszaérkezőket.

Ki rendeli el a járványügyi megfigyelést?
A járványügyi megfigyelést a területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya rendeli el.

Köteles a beteg magát alávetnie a járványügyi megfigyelésnek?
Igen, akinél a járványügyi megfigyelést a területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya elrendelte, a járványügyi megfigyelésnek köteles magát alávetni.

Hol történik a járványügyi megfigyelés?
COVID-19 vírus esetében a járványügyi megfigyelés a területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztályánakrendelkezése alapján történhet:

 • a Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben
 • a területileg illetékes, erre a célra kijelölt infektológiai osztályon
 • az érintett személy otthonában (HÁZI KARANTÉN)

Fogadhat-e látogatót a járványügyi megfigyelés alá vont személy?
Nem.

Elhagyhatja-e a számára kijelölt helyet a járványügyi megfigyelés alá vont személy?
Nem.

Mennyi ideig tart járványügyi megfigyelés?
A COVID-19 vírus lappangási ideje 2-12 nap, elővigyázatosságból a járványügyi megfigyelés 14 napig (2 hétig) tart. Amennyiben ezen időszak alatt a COVID-19 fertőzés tünetei jelentkeznek, a járványügyi megfigyelést elkülönítés válthatja fel.

 

EGYÉNI ÓVATOSSÁG

Azon tünetmentes személyek, akik járványügyi okokból sem elkülönítés, sem járványügyi megfigyelés alá a hatóság nem von, saját maguk dönthetnek úgy, hogy saját hatáskörben, saját felelősségre egyéni óvatosságból az általános óvintézkedésnél szigorúbb intézkedéseket alkalmaznak magukra tekintettel.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Tehetek-e valamit az olyan családtagomért, barátomért, ismerősömért, aki házi karanténban van és nem hagyhatja el lakóhelyét?
Igen, sőt nagyon fontos, hogy az ilyen embert ne hagyják magára! A rendszeres telefonbeszélgetés, elektronikus levélváltás sokat segít neki ebben a helyzetben. Mivel nem hagyhatja el lakóhelyét, ezért a mindennapi élelem, gyógyszer stb. beszerzéséhez is segítségre van szüksége. Ajánlja fel, hogy bevásárol neki és segíti őt a mindennapi élet zökkenőmentessé tétele érdekében!

Bevihetem-e a megvásárolt holmit a házi karanténra utalt ember lakásába?
Nem, a lakásba senki nem léphet be. Tegye az összekészített csomagot az ajtó elé, és távozzon azonnal. Egy megbeszélt jellel (pl. kopogás, telefonhívás) mielőbb értesítse őt, hogy a holmi megérkezett.

Sétáltathatom-e a házi karanténban lévő ember kutyáját?
Igen, de csak úgy, hogy ne találkozzon a karanténban lévő emberrel. A kutyával való foglalkozás után nem maradhat el az alapos kézmosás! A legbiztonságosabb és legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a kutyát átmenetileg olyan személy vagy család fogadná be, akit és akinek a környezetét a kutya jól ismeri.