ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete által kezelt személyes adatok kapcsán

Bevezetés

A MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete (4025 Debrecen, Simonffy utca 2/C 1/1.), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatják az érintetteket, hogy tiszteletben tartják az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelésük során a mindenkor hatályos jog eljárásjogi szabályai, és belső szabályzataik értelmében járnak el.

Jelen rövid Adatvédelmi tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelőn keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, így a tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő Szervezeti irodájába történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körei terjed ki.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Jelen tájékoztató személyi hatálya kiterjed az irodán keresztül érdeklődő, vagy ajánlatot kérő, regisztráló, nyilvántartást kérő természetes személyekre, illetve a szervezet weboldalán a hírlevélre feliratkozó természetes személyekre, az Adatkezelővel megállapodást kötött természetes személyekre, vagy nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira, munkatársaira. Az egyes adatkezelések pontosan meghatározzák az érintettek köreit.

Milyen adatkezelési tevékenységet végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Egyszeri információkérés

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul illetve jogi kötelezettség.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

4. Kezelt adatok köre és célja:

név: azonosítás

telefonszám: kapcsolattartás

e-mail cím: kapcsolattartás

orvosi azonosítószám (pl. pecsétszám):  azonosítás, eng. ell.

egyéb működéssel kapcs. tv adat.: azonosítás

kérdés tartalma: válaszadás

5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. b. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el. A beérkező információ kérések elsődlegesen a MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete számára érkeznek meg, akik szakmai kérdés esetén, amennyiben helyileg nem orvosolható, megoldható, úgy az adatokat megosztja, egyezteti az országos MOK irodával. Erről válaszlevélben tájékoztatja az érintetteket. c. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja. d. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az érintett a kérdést pontosítsa, vagy azt az Adatkezelő részére megválaszolja.

7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Adatkezelő vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhetők, a jogos érdek megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett velük különböző módokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folytatott levelezés.)

2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve jogi kötelezettség. Kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, ilyen esetben az adott Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, kamarai tagok, szervezeti munkatársak, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

4. A kezelt adatok köre és célja: név* azonosítás telefonszám kapcsolattartás e-mail cím* kapcsolattartás kérdés, kérdés, egyéb, érintett által válaszadás megadott adat

5. Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé. b. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.

7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az adatkezeléshez joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, az adott Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Adatkezelő vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhető, a jogos érdek megszűnéséig. Erről az adott Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

2 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

Hírlevél küldése

1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete által, mint adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

4. A kezelt adatok köre és célja: név azonosítás e-mail cím + név hírlevél kiküldése

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

6. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

7. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 10. pont szerinti megerősítést nem ad.

8. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a szervezet e-mail címére küldött lemondási kérelem útján.

9. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete, 4025 Debrecen, Simonffy utca 2/C 1/1.

10. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

11. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

12. A hírlevél küldésben a MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete vesz részt.

Weboldal látogatási adatok

I. Hivatkozások és linkek

0. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

1. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

2. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
a. Feltétlenül szükséges cookie-k i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel. iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei. b. Funkcionális cookie-k i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés). c. Célzott cookie-k i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják. d. Harmadik fél által biztosított cookie-k

i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

3. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

4. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak, azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

5. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

6. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

7. A weboldallal kapcsolatos adatkezelésben kizárólag a MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete vesz részt.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. (pl. könyvelő) Ebben az esetben az adott adatfeldolgozó felel a tevékenységéért. Szükség esetén, bizonyos problémák megoldásához elengedhetetlen harmadik személy bevonása. Ilyen esetben erről tájékoztatást küld az érintett részére. Adatkezelő az adatokat harmadik fél számára (példálózva: MOK orvosi nyilvántartó rendszerek) kizárólag törvényben meghatározott módon továbbítja.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, jogaimról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja
– Adatkezelő bármelyik fent meghatározott elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát egyértelműen megsérti, az érintett az Adatkezelőtől kárpótlást követelhet.

Az Adatkezelők hogyan gondoskodnak az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges
adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

* A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

* Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

* Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információ

Adatkezelő kijelenti, hogy – a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette. – a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt: 2020. január hó 20. nap

 

MOK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete

Dr. Huszanyik Gergely

Elnök